medical_service.single - Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

medical_service.category Lůžková psychiatrická péče
medical_service.name Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
medical_service.address Ke Karlovu 460/11, Nové Město (Praha 2) (část) 120 00, Hlavní město Praha
medical_service.website https://psychiatrie.lf1.cuni.cz/