medical_service.single - Dětská psychiatrická klinika UK 2. LF a FN Motol

medical_service.category Lůžková psychiatrická péče
medical_service.name Dětská psychiatrická klinika UK 2. LF a FN Motol
medical_service.address V Úvalu 84, Motol (část) 150 00, Hlavní město Praha
medical_service.website http://www.fnmotol.cz/detska-psychiatricka-klinika-uk-2-lf