Jsme multidisciplinární tým poskytující terénní i ambulantní služby dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Náš tým je složen z psychiatrických sester, sociálních pracovníků, pracovního konzultanta, psychiatra, psychologa a peer konzultanta. Poskytujeme služby psychiatrické, psychoterapeutické a služby klinického psychologa, denní aktivity a podporu zaměstnávání. Členové týmu jsou zaměstnanci Fokusu Praha nebo Ústřední vojenské nemocnice.

titles.basic_info

service.subcategory CDZ - Centrum duševního zdraví
service.address Nad Alejí 1881/29, Bubeneč (Praha 6) 160 00, Hlavní město Praha
service.phone +420 770 152 223
service.email cdz6@fokus-praha.cz
service.website https://www.fokus-praha.cz/cz/pomahame/centrum-brevnov/cdz6#prvni-navsteva
service.capacity
service.note

Členové týmu jsou zaměstnanci Fokusu Praha a Ústřední vojenské nemocnice.

Pracovní dny od 8 do 16 hodin

Spádový region služby

služby poskytovány osobám žijícím v Městské části Praha 6. Městská část Praha 6 zahrnuje celá katastrální území Ruzyně, Liboce, Veleslavína, Vokovic, Dejvic, Střešovic a části katastrálních území Břevnova, Sedlce, Bubenče a Hradčan. Praha 6 patří mezi obvody převážně obytného a rekreačního charakteru, soustřeďuje se zde celá řada vysokých i středních škol. Městská část Praha 6 má 104 356 obyvatel (obyvatelé do 14 let – 16 729, obyvatelé starší 65 let – 22 027).  Postupně by se měla působnost CDZ rozšířit na celý bývalý obvod  Praha 6, tj. městské části Praha 6, Praha – Lysolaje, Praha – Nebušice, Praha – Přední Kopanina a Praha – Suchdol, s celkovým počtem obyvatel  124 517

Kontaktní pracovníci