- edukační činnost v oblasti duševního zdraví; - účast v diskuzích k důležitým oblastem Reformy péče o duševní zdraví a vývoje nových služeb v oblasti péče o duševní zdraví; - připomínkování oficiálních materiálů týkajících se psychiatrické péče; - aktivní účast na kampaních cílících na snížení společenské stigmatizace lidí s duševním onemocněním; - organizování kampaní v oblasti duševního zdraví; - tvorba vlastních materiálů za účelem odstraňování společenské stigmatizace a dosahování sociálního začlenění lidí s duševním onemocněním; - snižování sebestigmatizace v rámci svépomocné skupiny; - obhajoba práv lidí s duševním onemocněním.

titles.basic_info

service.subcategory Vzdělávací a volnočasové aktivity
service.address Křenová 209/63, Brno-město (část) 602 00, Jihomoravský kraj
service.phone 735 522 234
service.email info@onassnami.cz
service.website https://www.onassnami.cz
service.capacity

Kontaktní pracovníci