Posláním Doléčovacího centra Třebíč je udržet abstinenci u klientů po léčbě závislosti a pomoci jim při začleňování do běžné komunity formou profesionálních služeb vycházejících z individuálních potřeb uživatelů služeb a přitom zachovávajících základní lidská práva a lidskou důstojnost. Cílovou skupinou jsou uživatelé ilegálních drog, uživatelé alkoholu a patologičtí hráči. Do programu mohou být přijímáni zájemci z celé ČR, pokud mají osobní vazby na Třebíčsko a chtějí v lokalitě žít. Úhrada za služby: Ambulantní forma služby je poskytována zdarma. Pobytová forma služby je zpoplatněna ve výši 4 000,- měsíčně. Částka je určena k pokrytí nákladů spojených s ubytováním klienta. V částce není zahrnuta strava, klienti se stravují samostatně. Délka doléčovacího programu: Ambulantní forma služby je v délce 9 měsíců bez bydlení. Pobytová forma služby zahrnuje chráněné bydlení v délce 6 měsíců + 3 měsíce ambulantního programu bez bydlení.

titles.basic_info

service.social_service služby následné péče
service.subcategory Rehabilitace
service.address Karlovo nám. 41/30, Třebíč 674 01, Kraj Vysočina
service.phone 736 503 950, 739 389 230
service.email dolecovaci.centrum@trebic.charita.cz
service.website https://trebic.charita.cz/nase-sluzby/dolecovaci-centrum-trebic/
service.capacity
  • Ambulantní forma  - 10 klientů
  • Pobytová forma - 6 klientů

Kontaktní pracovníci