V domovech se zvláštním režimem poskytujeme pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu s Alzheimerovy choroby či jiného typu demence, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim při poskytování sociálních služeb je v těchto zařízeních přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

titles.basic_info

service.social_service Domovy se zvláštním režimem
service.subcategory Bydlení
service.address Husova tř. 1651/125b, České Budějovice 2 (část) 370 11, Jihočeský kraj
service.phone 773 377 050
service.email cb@alzheimercentrum.cz
service.website http://www.alzheimercentrum.cz
service.capacity
service.note


osoby s chronickým duševním onemocněním


Kontaktní pracovníci