service.single - Domov sv. Anežky - Centrum pracovní a sociální rehabilitace

Posláním SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN je podpora a pomoc lidem se zdravotním postižením začlenit se do běžného života, žít samostatný, soběstačný a důstojný život s odpovídajícím sociálním postavením a naplněnými potřebami užitečnosti a potřebnosti.

titles.basic_info

service.social_service Sociálně terapeutické dílny
service.subcategory Zaměstnávání
service.address Čihovice 30, Týn nad Vltavou 375 01, Jihočeský kraj
service.phone 385724007
service.email anezka@anezka-tyn.cz
service.website https://www.anezka-tyn.cz/socialni-sluzby/socialne-terapeuticke-dilny/
service.capacity

27 klientů

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Ambulantní služba
Po až Pá 8:00 - 14:00 hod.
service_working_hours.list #2 - Pobytová forma
pondělí 8:00 – pátek 15:00 (nepřetržitě)