Sociální služba je určena osobám se zdravotním postižením, především z Vyškova a okolí. Primárně se jedná o osoby s psychiatrickým (sekundárně pak i s lehčím až středně těžkým tělesným či mentálním postižením) ve věku 18 - 64 let se sníženou soběstačností a z tohoto důvodu hůře zaměstnatelné na otevřeném či chráněném trhu práce.

titles.basic_info

service.social_service sociálně terapeutické dílny
service.subcategory Zaměstnávání
service.address Nosálovská 2/53, Vyškov-Město 682 01, Jihomoravský kraj
service.phone 605 472 913
service.email piafa@piafa.cz
service.website http://piafa.cz/socialni-sluzby/socialne-terapeuticke-dilny
service.capacity

Kontaktní pracovníci