Posláním organizace jakožto poskytovatele sociálních služeb je poskytnout osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nemají kde bydlet, pomoc, podporu a ochranu. Svým působením organizace usiluje o zlepšení kvality života uživatelů svých služeb a jejich zařazení do běžného života. Z poskytovaných služeb mají užitek nejen uživatelé služeb, ale celá společnost, neboť organizace se svou činností podílí na ochraně společnosti před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Specifickým cílem organizace je podpora funkce rodiny.

titles.basic_info

service.social_service Azylové domy
service.subcategory Bydlení
service.address Nerudova 809/7, České Budějovice 370 04, Jihočeský kraj
service.phone 387427168, 602 719 536
service.email ADN.CB@seznam.cz
service.website https://www.jazcb.cz/azylovy-dum-filia/
service.capacity
service.note

V azylovém domě jsou poskytovány sociální služby:

  • matkám s dětmi a těhotným ženám
  • ženám

Kontaktní pracovníci