service.single - Domov se zvláštním režimem - Telč

Posláním Senior Centra se zvláštním režimem je poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména z důvodu Alzheimerovy choroby, stařecké demence nebo ostatních typů demence a vytvořit jim důstojné prostředí s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu. Zařízení poskytuje služby pro lidi, kteří dosáhli 55 let věku nebo věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, jejichž potřeba sociální a zdravotní podpory způsobená Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí nebo ostatních typů demencí je taková, že jim neumožňuje pobyt v domácím prostředí.

titles.basic_info

service.social_service Domov se zvláštním režimem
service.subcategory Bydlení
service.address Batelovská 272, Telč-Štěpnice 588 56, Kraj Vysočina
service.phone 608 980 640
service.email m.krejci@senecura.cz
service.website www.telc.senecura.cz
service.capacity

60 lůžek

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Provozní doba
Nepřetržitě