service.single - Domov se zvláštním režimem - Pelhřimov

POSLÁNÍM domova se zvláštním režimem je poskytovat osobám, které trpí některou z forem demence a pochází z Pelhřimova či blízkého okolí, takovou pomoc, podporu a péči, aby byly uspokojeny jejich osobní potřeby. Nabízí ubytování, stravování, pomoc s osobní hygienou i běžnou péčí o sebe. Pro klienty zajišťují ošetřovatelskou péči a aktivity pro různorodé trávení volného času. Službu poskytují v bezpečném prostředí, s ohledem na lidskou důstojnost a práva, klienty podporují v kontaktu s veřejností i rodinou. Umírajícím pomáhají prožít klidně, důstojně a bez bolestí poslední chvíle života.

titles.basic_info

service.social_service Domov se zvláštním režimem
service.subcategory Bydlení
service.address Radětínská 2305, Pelhřimov 393 01, Kraj Vysočina
service.phone 565 301 258
service.email reditel@dpsp.cz
service.website https://www.dpsp.cz/
service.capacity

42 lůžek

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Provozní doba
Nepřetržitě