Posláním Azylových domů je poskytovat sociální služby na přechodnou dobu rodinám, které se ocitly v krizové životní situaci a jež ztratily svoje přirozené bydlení a ekonomicky nemohou dosáhnout na komerční způsob bydlení a jsou ohroženi sociálním vyloučením.

titles.basic_info

service.social_service Azylové domy
service.subcategory Bydlení
service.address Tyršova 10, Studená 378 56, Jihočeský kraj
service.phone 384 391 001
service.email rybka.studena@seznam.cz
service.website http://www.rybka-az.cz/azylovy-dum-ve-studene.htm
service.capacity

Kontaktní pracovníci