Domov pro matky s dětmi je azylovým zařízením, které poskytuje ubytování za úhradu, na přechodnou dobu matkám s dětmi nebo těhotným ženám, které se ocitly v mimořádně náročné životní situaci spojené se ztrátou bydlení a tuto situaci nezvládají samy nebo s pomocí rodiny řešit. Služba je poskytována na základě platné písemné smlouvy.

titles.basic_info

service.social_service Azylové domy
service.subcategory Bydlení
service.address Políkno 47, Jindřichův Hradec I 377 01, Jihočeský kraj
service.phone 384 326 320, 702 005 983
service.email dmd.polikno@seznam.cz
service.website https://www.jh.cz/cs/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-socialnich-veci/domov-pro-matky-s-detmi-v-polikne/
service.capacity

Domov pro matky s dětmi má k dispozici sedm samostatných pokojů. Celkem 21 registrovaných lůžek.

Kontaktní pracovníci