service.single - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Tábor

Posláním AD je poskytnout pomoc a ubytování na přechodnou dobu, zpravidla nepřevyšující jeden rok ženám, matkám s dětmi, těhotným ženám, osamělým, či týraným ženám, ženám v krizi, bez přístřeší, dívkám opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo propuštěným z výkonu trestu a dovršily zletilosti, které se ocitly v těžké životní situaci, spojené se ztrátou bydlení, v důsledku rozvodu, či rozchodu s partnerem, dlouhodobé nezaměstnanosti, odchodu partnera do výkonu trestu, problémů mezigeneračního soužití, dluhů, domácího násilí, či prostituce. Pomoci jim k návratu do běžného života a žít tak, aby je jejich okolí nevylučovalo ze své společnosti.

titles.basic_info

service.social_service Azylové domy
service.subcategory Bydlení
service.address Vídeňská 2761/11, Tábor (část) 390 05, Jihočeský kraj
service.phone 381 271 109
service.email ad@gcentrum.cz
service.website https://www.gcentrum.cz/index.php/azylovy-dum
service.capacity

Pomoc můžeme poskytnout 6-ti ženám a 18-ti matkám s dětmi v celkové kapacitě 59 lůžek.

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Provozní doba
Nepřetržitá