Cílovou skupinou zajištění ošetřovatelské péče v přímé péči o uživatele jsou dospělé osoby věkové struktury 27 let až osoby starší 80 let, osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění, osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí nebo osoby s jinými typy demence, kdy v důsledku svého onemocnění jejich zdravotní stav vyžaduje pomoc a péči druhé osoby po celý den / 24 hodin denně.

titles.basic_info

service.social_service Domovy se zvláštním režimem
service.subcategory Bydlení
service.address Ve Školce 839, Protivín 398 11, Jihočeský kraj
service.phone 778 045 157
service.email reditelka@pomnenkaprotivin.cz
service.website http://www.pomnenkaprotivin.cz
service.capacity

65 míst

Kontaktní pracovníci