service.single - Sociálně terapeutická dílna Klubko Písek

Sociálně terapeutická dílna je ambulantně poskytovaná služba, která přináší našim klientům pravidelný program. Její chod zajišťují kvalifikovaní sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách. S klienty pracují individuálně i skupinově a reagují na jejich přání a potřeby.

titles.basic_info

service.social_service Sociálně terapeutická dílna
service.subcategory Zaměstnávání
service.address Kollárova 485/13, Písek 397 01, Jihočeský kraj
service.phone 734 200 970
service.email dilna@fokus-pisek.cz
service.website https://www.fokus-pisek.cz/fokus-pisek/socialni-terapeuticka-dilna-klubko/
service.capacity

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Pracovní činnosti
Sociálně terapeutická dílna poskytuje podporu pro zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
days.0 13:00 - 15:00
days.1 09:00 - 12:00
days.2 09:00 - 15:00
days.3 09:00 - 12:00
service_working_hours.list #2 - Denní aktivity
Jejím cílem je sdílení pracovních zkušeností, zvyšování samostatnosti a soběstačnosti a pravidelný denní režim.
days.0 10:00 - 13:00
days.4 10:00 - 13:00