service.single - Nemocnice Počátky - Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem (DSZR) je součástí komplexu geriatrického centra, kde je provoz zdravotních lůžek zabezpečen činností početného týmu zdravotnického personálu s lékaři. Pobyt na sociálním lůžku domova se zvláštním režimem má tak zajištěnu nadstandardní dostupnost zdravotní péče. Tento domov je typem zařízení sociálních služeb, kde poskytujeme pobytové služby osobám, převážně seniorského věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají z důvodu těchto onemocnění sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

titles.basic_info

service.social_service Domov se zvláštním režimem
service.subcategory Bydlení
service.address Havlíčkova 206, Počátky (část) 394 64, Kraj Vysočina
service.phone 565301370
service.email ldn-pocatky@ldn-pocatky.cz
service.website https://www.ldn-pocatky.cz/cz/luzkova-cast/domov-se-zvlastnim-rezimem
service.capacity

30 lůžek

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Provozní doba
Nepřetržitě