Posláním Terénního programu je poskytovat služby uživatelům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené zejména se ztrátou bydlení, ohrožením ztrátou bydlení a sociálním vyloučením v jejich přirozeném prostředí. Prostřednictvím základního sociálního poradenství a dalších služeb podpořit uživatele ve zvládnutí jeho nepříznivé sociální situace. Služba je poskytována podle individuálních potřeb uživatelů.

titles.basic_info

service.social_service Terénní programy
service.subcategory Rehabilitace
service.address Brodská 33, Žďár nad Sázavou 3 591 01, Kraj Vysočina
service.phone 778 111 554
service.email tp.kocianova@socsluzbyzdar.cz
service.website https://www.socsluzbyzdar.cz/sluzby/terenni_program
service.capacity

Okamžitá kapacita: 2 uživatelé

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Provozní hodiny
8:00 - 16:30 hod.