service.single - Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením Chelčického domova sv. Linharta

Sociálně aktivizační služby usilují o předcházení sociální izolaci osob se zdravotním postižením podporou aktivního života, rozvíjením individuálních sociálních kontaktů a poskytováním sociálně terapeutické činností, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních schopností, dovedností klienta a jeho mentálního zdraví.

titles.basic_info

service.social_service Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
service.subcategory Vzdělávací a volnočasové aktivity
service.address Chelčice 1, Vodňany I 389 01, Jihočeský kraj
service.phone 775382477
service.email info@linhart-chelcice.cz
service.website https://www.linhart-chelcice.cz/socialne-aktivizacni-sluzby/socialne-aktivizacni-sluzby/
service.capacity
service.note


osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením


Kontaktní pracovníci