Posláním pečovatelské služby v Blatné je poskytovat terénní a sociální službu uživatelům, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. Podporujeme své uživatele tak, aby mohli co nejdéle setrvat doma a žít kvalitní život v kruhu svých blízkých a přátel, bez nutnosti trvalé podpory druhé osoby. Naše pomoc a podpora vychází z individuálních přání, potřeb a zvyklostí uživatelů, snaží se respektovat a zachovávat důstojnost a základní lidská práva.

titles.basic_info

service.social_service Pečovatelská služba
service.subcategory Pečovatelská služba a osobní asistence
service.address Tyršova 436, Blatná 388 01, Jihočeský kraj
service.phone 383 422 653
service.email pecovatelska.dsblatna@seznam.cz
service.website https://www.domovblatna.cz/sluzby/pecovatelska-sluzba-1/
service.capacity

Okamžitá kapacita pečovatelské služby je 4 uživatelé v daný okamžik.

service.note

Komu je pečovatelská služba určena

  • seniorům
  • osobám s chronickým onemocněním
  • osobám s chronickým duševním onemocněním
  • osobám se zdravotním postižením
  • osobám s tělesným postižením
  • osobám s jiným zdravotním postižením (zahrnuje i osoby s dočasným zdravotním omezením)
  • rodinám s dítětem/dětmi

Pečovatelská služba je poskytována osobám bez omezení věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu nepříznivé sociální situace a potřebují pomoc jiné osoby nebo jinou osobní podporu, pokud jim potřebnou péči nemohou poskytovat rodinní příslušníci.

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Terénní služba
pondělí - pátek (pracovní dny) 6:30 - 19:00 sobota a neděle včetně svátků 7:30 - 13:30
service_working_hours.list #2 - Ambulantní služba
Pouze všední dny 8:00 - 10:00 a 13:00 - 15:00