service.single - Sociálně terapeutické dílny Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.

Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením.

titles.basic_info

service.social_service Sociálně terapeutické dílny
service.subcategory Zaměstnávání
service.address Chelčice 1, Vodňany I 389 01, Jihočeský kraj
service.phone 775382477
service.email info@linhart-chelcice.cz
service.website https://www.linhart-chelcice.cz/socialne-terapeuticke-dilny/socialne-terapeuticke-dilny/
service.capacity
service.note

Našimi uživateli jsou osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením po ukončení základní školní docházky od 16 do 64 let, kteří mají sníženou schopnost soběstačnosti v základních životních dovednostech a nemohou najít pracovní uplatnění na chráněném ani běžném trhu práce.

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Sociálně terapeutické dílny
Pracovní dny od 7.30 do 15.30 hod.