service.single - Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace

O chod zařízení a jednotlivé služby se stará 34 pracovníků, z toho 23 pracovníků v přímé péči. Navíc podle smlouvy s Úřadem práce vykonávají pomocné činnosti 1 – 2 pracovníci. Zájemci se o nás dozví z letáků, z internetu (www.domovtereza.cz), jsme i v registru poskytovatelů sociálních služeb. Zařízení si můžete prohlédnout kdykoliv, zvláště ve dnech otevřených dveří. Sociální služby poskytujeme ve dvou budovách se zahradou. Jednání se zájemcem o přijetí: Vše potřebné se žadatel ozví při návštěvách v zařízení. Zároveň se osobně i z fotografií, CD a jiných materiálů podrobně seznámí s životem v zařízení a podmínkami poskytování sociálních služeb. Žádost o přijetí do zařízení: Žadatel si žádost o přijetí a blanket k vyjádření lékaře o zdravotním stavu stáhne na internetu nebo vyzvedne v zařízení. Žádost o přijetí může žadatel vyplnit se sociální pracovnicí i v zařízení. Po vyplnění obě listiny předá v zařízení (za vyjádření o zdravotním stavu některý lékař vyžaduje poplatek). Pokud v zařízení není volné místo, bude žadatel zařazen do pořadníku. Žadatel po dohodě může do zařízení nastoupit i na zkoušku. Při nástupu do zařízení je s klientem vypracovaná písemná smlouva.

titles.basic_info

service.social_service Týdenní stacionáře
service.subcategory Stacionář
service.address Benešov u Semil 143, Benešov u Semil 512 06, Liberecký kraj
service.phone 481 622 883
service.email vera.belkova@domovtereza.cz
service.website http://www.domovtereza.cz
service.capacity

Týdenní stacionář – pobytová služba, kapacita 29 osob


Denní stacionář – ambulantní služba, kapacita 12 osob (od 1.1.2019)


Odlehčovací služby – pobytová forma: 2 lůžka (2 osoby)

Kontaktní pracovníci