Podpoříme Vás v období přechodu z léčby do běžného života. Pomůžeme Vám při dosahování a udržení změn vedoucích ke zvyšování kvality Vašeho života i života Vaší rodiny. Služba je určena pro Vás, pokud: Jste kvůli potížím s alkoholem, návykovými léky či hazardním hraním/online sázením prošli jinými formami pomoci a léčby a hledáte podporu pro svou abstinenci. Kvůli potížím s alkoholem, návykovými léky či hazardním hraním/online sázením právě podstupujete léčbu a máte zájem pokračovat v doléčování i po ukončení léčby. Dříve jste podstoupili léčbu závislosti na alkoholu, návykových lécích či hazardním hraní/online sázení a nyní máte pochybnosti, nebo došlo k relapsům a chcete se o to podělit či hledat řešení. Je Vám více než 11 let. *např. absolvování ústavní protialkoholové léčby v psychiatrických nemocnicích či terapeutických komunitách nebo po absolvování ambulantní léčby s terapeutickým zaměřením nebo abstinujete děle než 2 měsíce

titles.basic_info

service.social_service následná péče
service.subcategory Rehabilitace
service.address Bratislavská 2 , Zábrdovice (Brno-střed) 602 00, Jihomoravský kraj
service.phone 605 329 892
service.email renadi@renadi.cz
service.website https://www.renadi.cz/cs/nasledna-pece
service.capacity

Kontaktní pracovníci