Svépomocné skupiny „Slyšení hlasů“ jsou bezpečným místem ke sdílení neobvyklých zkušeností jako jsou slyšení hlasů, vize, neobvyklé myšlenky aj. Jedná se o místo, kde si lidé naslouchají a vzájemně poskytují pomoc a podporu. Skupiny nabízejí lidem příležitost akceptovat svou zkušenost a žít s ní způsobem, který jim pomůže znovu nabrat sílu k životu. Skupiny slyšení hlasů jsou založeny pevně na principu svépomoci, vzájemného respektu, empatie a rovnosti. Nejedná se o léčbu ani terapii, přesto má účast ve skupinách prospěšný vliv.

titles.basic_info

service.subcategory Vzdělávací a volnočasové aktivity
service.address Ambrožova 728/3, Hradec Králové (část) 500 03, Královéhradecký kraj
service.phone 731 506 938
service.email dieceze.hradec@ccsh.cz
service.website http://www.slysenihlasu.cz
service.capacity
service.note

První setkání skupiny se konalo 30.1.2019

Pozor!  -   e-mail na skupinu nebyl uveden, proto je uveden kontakt na Diecézi HK, kde se setkávání koná

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Kontaktní hodiny
Telefonovat je možné ve všední dny od 9 do 15 hod. Setkání skupiny probíhá každou sudou středu 16:30 - 18:00