FOKUS Turnov, z.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je pomáhat občanům s duševním onemocněním a mentálním postižením při jejich začleňování do společnosti. Prostřednictvím poskytovaných služeb se zaměřujeme na obnovu a získání samostatnosti a odpovědnosti k práci s následným uplatněním na trhu práce, schopnosti sebeobsluhy a komunikaci s ostatními. Pomáháme tak s organizací dne a nabízíme možnosti, jak využít volný čas.

titles.basic_info

service.social_service Centra denních služeb
service.subcategory Vzdělávací a volnočasové aktivity
service.address Skálova 84, Turnov 511 01, Liberecký kraj
service.phone 481 321 424
service.email fokus@fokusturnov.cz
service.website www.fokusturnov.cz
service.capacity

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Fokus Turnov
Centra denních služeb
days.0 12:00 - 15:00
days.1 12:00 - 15:00
days.2 12:00 - 15:00
days.3 12:00 - 15:00
days.4 12:00 - 15:00