Anonymní alkoholici je společenství žen a mužů, kteří spolu sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že dovedou vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním k uzdravení z alkoholismu. Jediným požadavkem pro členství v AA je touha přestat pít. Skupiny nemají žádné povinné poplatky ani vstupné, jsou soběstační díky vlastním dobrovolným příspěvkům. Účelem všech setkání skupiny AA je vzájemné sdílení členů. Dělí se o své zkušenosti, sílu a naději, že mohou vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním uzdravovat se z alko-holismu.

titles.basic_info

service.subcategory Vzdělávací a volnočasové aktivity
service.address Ambrožova 729/1, Hradec Králové (část) 500 02, Královéhradecký kraj
service.phone 737 840 822, 777 299 525
service.email hradeckralove@aamail.cz
service.website https://www.anonymnialkoholici.cz/
service.capacity
service.note

Svépomocná skupina (doléčování závislostí).

Setkání skupiny AA probíhá v budově Církve československé husitské (zasedací místnost)

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Čas setkávání skupiny
Každou středu od 18 hod.