Posláním služby je být nápomocni v získání a obnovení pracovních i sociálních dovedností a návyků klientů. Touto podporou směřujeme k nalezení pravidelné, smysluplné činnosti a možnosti zvýšit uplatnění těchto osob se na trhu práce a především napomáhat k sociálnímu začleňování. Umožnit klientům i nadále žít ve svém přirozeném prostředí anebo mít možnost se do něho vrátit.

titles.basic_info

service.social_service sociálně terapeutické dílny
service.subcategory Zaměstnávání
service.address Nad Školami 480, Semily (část) 513 01, Liberecký kraj
service.phone 774 083 085
service.email fokussemily@seznam.cz
service.website www.fokussemily.cz
service.capacity

Kontaktní pracovníci