Služba sociálně terapeutické dílny Fokus Liberec usiluje formou pracovní rehabilitace o získání, obnovení, zdokonalení a zvýšení dovedností a schopností potřebných pro pracovní uplatnění osob s duševním onemocněním, a tím tak předchází jejich sociální izolaci a přispívá k sociálnímu začleňování.

titles.basic_info

service.social_service sociální rehabilitace
service.subcategory Vzdělávací a volnočasové aktivity
service.address Emilie Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou (část) 466 01, Liberecký kraj
service.phone 485 163 440
service.email j.horakova@fokuslbc.eu
service.website www.fokuslbc.eu
service.capacity

14 uživatelů

Kontaktní pracovníci