Pečovatelská služba je poskytována starým, invalidním a zdravotně postiženým občanům, kteří již nejsou schopni postarat se o sebe a svoji domácnost a potřebnou péči jim nemohou zajistit rodinní příslušníci. Je přitom naplněna přirozená potřeba každého jedince a sice setrvat ve vlastním domově co nejdelší dobu. Ve většině případů vzájemná spolupráce klienta, jeho rodiny, lékaře a pečovatelské služby k tomuto napomáhá a přináší všestrannou spokojenost.

titles.basic_info

service.social_service Pečovatelská služba
service.subcategory Pečovatelská služba a osobní asistence
service.address Komenského 244, Miletín 507 71, Královéhradecký kraj
service.phone 493 693 132
service.fax 493 693 032
service.email nosek@miletin.cz
service.website www.miletin.cz
service.capacity

25 klientů

service.note

Zájemci o službu se mohou informovat před MeÚ Miletín (viz. kontakty)

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Provozní doba
Pondělí - Pátek: 7:00 - 16:00