Cílovou skupinou jsou lidé s duševním onemocněním, kteří chtějí být pracovně aktivní, potřebují dlouhodobou podporu při vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností a chtějí se účastnit společenského života prostřednictvím aktivní práce. Činnosti jsou směřovány k udržení a rozvoji jejich schopností a dovedností vést plnohodnotný život a následného sociálního začleňování.

titles.basic_info

service.social_service Sociálně terapeutické dílny
service.subcategory Zaměstnávání
service.address Skautská 1045/3, Ostrava-Poruba 708 00, Moravskoslezský kraj
service.phone 770 164 382
service.email lpeterkova@asociacetrigon.eu
service.website http://www.asociacetrigon.eu
service.capacity

Kontaktní pracovníci