service.single - Služba následné péče "Pavučina"

Lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým poskytujeme socioterapeutickou podporu, pomoc a poradenství. Naším cílem je ve spolupráci s uživatelem služeb zajistit jeho sociální stabilizaci a aktivovat jeho schopnosti a dovednosti tak, aby zvládal životní situace trvale samostatně, aby si udržel tyto nově nabyté dovednosti a schopnosti a uměl s nimi pracovat.

titles.basic_info

service.social_service Sociální poradenství
service.subcategory Poradenství
service.address Skautská 1081/9, Poruba 708 00, Moravskoslezský kraj
service.phone 737 572 081
service.email crpdz@crpdz.cz
service.website https://www.crpdz.cz/pavucina.php#o3
service.capacity

Kapacita zařízení je ohraničena počtem pracovníků (2) a konzultačních místností (2) - tzn. může být poskytována ve stejný čas dvěma uživatelům.  Maximální kapacita služby je 40 uživatelů, se kterými se spolupracuje na řešení jejich sociální situace.

service.note

Sociální služba ve Službě následné péče "Pavučina" je poskytována uživateli bez úhrady nákladů.


Kontaktní pracovníci