service.single - SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI - PRACOVIŠTĚ JILEMNICE

Služba pomáhá rodinám nebo osobám pečujícím alespoň o jedno dítě ve věku do 18 let, které se ocitají v obtížné sociální situaci, jež nedokáží bez pomoci řešit. Tato situace má zároveň negativní vliv na fungování rodiny, zajištění bezpečného rodinného prostředí a na další zdravý vývoj dítěte. Služba je určena zejména rodinám žijícím v ORP Jilemnice. Za rodiny v obtížné životní situaci jsou primárně považovány: - rodiny žijící v sociálně vyloučených místech - rodiny s finančními problémy - rodiny ohrožené společensky a sociálně nežádoucími jevy - rodiny pocházející s odlišného sociokulturního prostředí

titles.basic_info

service.social_service Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
service.subcategory Vzdělávací a volnočasové aktivity
service.address Dolení 64, Jilemnice 514 01, Liberecký kraj
service.phone 733 783 460
service.email sasj.svetlo@diakonievr.cz
service.website vrchlabi.diakonie.cz/nase-sluzby/socialne-aktivizacni-sluzby-jilemnice
service.capacity

Maximální okamžitá kapacita - 3 uživatelé v rámci terénní či ambulantní služby.

service.note

    Dojezdová vzdálenost terénní služby je 20 km od Jilemnice v rámci Libereckého kraje.

    Termíny návštěv v rodinách jsou stanoveny po předchozí domluvě mezi uživateli služby a sociálním pracovníkem.

    Kontaktní pracovníci

    service_working_hours.list #1 - Provozní hodiny
    Terénní služba je poskytována v pracovní dnech: pondělí – pátek od 7:30 do 16:00 hod. Ambulantní služba je poskytována v pondělí a ve středu od 8:00 do 14:00 hod.