Posláním FOKUSU Liberec je podpora duševně nemocných lidí v samostatném rozhodování, jednání, řešení své sociální pracovní a zdravotní situace. Za tímto účelem FOKUS Liberec zřizuje sociální služby chráněného a podporovaného bydlení, pracovní rehabilitace, terénní programy a nabízí pracovní příležitosti na chráněných pracovištích.

titles.basic_info

service.social_service Podpora samostatného bydlení
service.subcategory Bydlení
service.address Dubická 3322, Česká Lípa (část) 470 01, Liberecký kraj
service.phone 485 163 440
service.email j.horakova@fokuslbc.eu
service.website www.fokuslbc.eu
service.capacity

Kontaktní pracovníci