service.single - Občanská poradna Liberec - kontaktní pracoviště Jablonec nad Nisou, Spolkový dům

Občanská poradna poskytuje rady a pomoc všem, kteří se na ní obrátí je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provází občany při jejich obtížích. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo nechopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy podílí se na činnosti Asociace občanských poraden a společně upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb

titles.basic_info

service.social_service Odborné sociální poradenství
service.subcategory Poradenství
service.address Emilie Floriánové 1376/8, Jablonec nad Nisou (část) 466 01, Liberecký kraj
service.phone 775 077 618
service.email poradna.jablonec@d-os.net
service.website www.d-os.net
service.capacity

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - OP Jablonec nad Nisou
OP Jablonec nad Nisou
days.0 10:00 - 16:00
days.3 12:00 - 18:00