Poslání a cíle POSLÁNÍ Posláním denního stacionáře je poskytovat pomoc a podporu dětem se zdravotním postižením a dětem se specifickými potřebami tak, aby se mohly osobnostně maximálně rozvíjet, mohly navštěvovat optimální školská zařízení, a aby se pohybovaly ve společnosti stejně jako ostatní děti.

titles.basic_info

service.social_service Denní stacionář
service.subcategory Stacionář
service.address Na Olešce 433, Podmoklice 513 01, Liberecký kraj
service.phone 731 511 338, 725 980 758
service.email centrum.sm@tiscali.cz
service.website www.dcsemily.cz
service.capacity

15

Kontaktní pracovníci