POSLÁNÍ Proč poskytujeme službu: Týdenní stacionář poskytuje služby dětem, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, mentálního, tělesného, kombinovaného postižení. Poskytujeme potřebnou péči a podporu k rozvoji jejich schopností a dovedností, prostor pro jejich seberealizaci a sociální začlenění. Pomáháme tím rodinám, které pečují o děti se zdravotním postižením.

titles.basic_info

service.social_service Týdenní stacionáře
service.subcategory Stacionář
service.address Roztocká 994, Jilemnice 514 01, Liberecký kraj
service.phone 481 544 208
service.email dcjilemnice@iol.cz
service.website www.dcjilemnice.cz
service.capacity

Kontaktní pracovníci