Posláním Mostu naděje je vyhledávat a pomáhat lidem, kteří jsou přímo ohroženi ztrátou bydlení v důsledku nízkých příjmů na hranici chudoby. Dále se věnujeme i lidem, kteří žijí odlišným způsobem života či jejich chování vede k jejich odmítnutí ze strany sousedů či veřejnosti (například osoby po výkonu odnětí svobody, osoby/rodiny žijící ve vyloučených lokalitách, etnické menšiny). Cílem služby je vyhledávat tyto osoby/rodiny a pomáhat jim minimalizovat důsledky jejich chování, aby mohli žít svůj život bez závislosti na druhých i na sociálním systému, dokázali si vyřídit své záležitosti svépomocí a zůstat ve svém domově a být přijímáni blízkým okolím a veřejností.

titles.basic_info

service.social_service Terénní programy
service.subcategory Rehabilitace
service.address Vodňanská 375, Prachatice 383 01, Jihočeský kraj
service.phone 774 608 811, 731 598 765
service.email most.nadeje@prachatice.charita.cz
service.website https://www.prachatice.charita.cz/jak-pomahame/most-nadeje/
service.capacity

Kontaktní pracovníci