Posláním je na přechodnou dobu poskytovat pobytové sociální služby seniorům včetně seniorů s demencí, kterým jinak poskytuje podporu, pomoc a péči rodina či jiná osoba blízká v jejich domácnosti. Pečujícím je tak zároveň umožněn nezbytný odpočinek. Služba je určena seniorům zejména od 60 let věku včetně seniorů s demencí, kteří mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně u nich byla prokázána vazba na Královéhradecký kraj, a kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují podporu, pomoc a péči jiné fyzické osoby, která je jim jinak zajišťována rodinnými příslušníky, jinými osobami blízkými.

titles.basic_info

service.social_service Odlehčovací služby
service.subcategory Pečovatelská služba a osobní asistence
service.address Palackého 165, Chlumec nad Cidlinou III 503 51, Královéhradecký kraj
service.phone 495 484 541
service.fax 495 489 170
service.email reditel@domov-podzamci.cz
service.website https://www.domovpodzamci.cz/category/odlehcovaci-sluzba/
service.capacity

8 lůžek

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Provozní doba
Nepřetržitě