service.single - Pečovatelská služba Dvůr Králové

Nabízí pomoc seniorům, nemocným a lidem se zdravotním postižením. Smyslem služby je podpora lidí v jejich přirozeném prostředí. Poskytnutím péče a pomoci služba reaguje na individuálně zjištěné potřeby klienta. Společným cílem je překonávání nepříznivé sociální situace klienta v jeho domácnosti tak, aby v ní mohl žít co nejdéle. Pečovatelská služba může být poskytována zájemcům, kteří mají sníženou schopnost zajistit své životní potřeby v oblasti sebeobsluhy a chodu své domácnosti, své životní potřeby plně nezajistí ani za pomoci rodiny či nejbližšího okolí, jsou zdravotně postižení nebo nemocní a mají trvalý nebo přechodný pobyt v místě dosahu pečovatelské služby.

titles.basic_info

service.social_service Pečovatelská služba
service.subcategory Pečovatelská služba a osobní asistence
service.address nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové nad Labem 544 01, Královéhradecký kraj
service.phone 734 586 172, 499 621 094
service.email dvur.kralove@diakoniedk.cz
service.website dvur-kralove.diakonie.cz
service.capacity

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Provozní doba
denně 7:00-20:00