service.single - Centrum pro zdravotně postižené Jablonec nad Nisou

Pro koho je poradna určena? Osobám starším 15 let věku v obtížné životní situaci, která nastala v souvislosti se zdravotním postižením nebo věkem a k jejímu řešení požadují a potřebují odbornou pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů nebo odbornou radu v oblastech příspěvků a výhod pro osoby se zdravotním postižením, orientace v sociálních systémech a platné legislativy, práva, sociálního zabezpečení, odstraňování bariér, vzdělávání, pracovního uplatnění, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a dalších individuálních problémů souvisejících se zdravotním postižením nebo věkem.

titles.basic_info

service.social_service Odborné sociální poradenství
service.subcategory Poradenství
service.address Emilie Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou (část) 466 01, Liberecký kraj
service.phone 483 356 218
service.fax 483 356 218
service.email jablonec@czplk.cz
service.website www.czplk.cz
service.capacity

Kontaktní pracovníci