service.single - Centrum pro zdravotně postižené Semily

Pro koho je poradna určena? Osobám starším 15 let věku v obtížné životní situaci, která nastala v souvislosti se zdravotním postižením nebo věkem a k jejímu řešení požadují a potřebují odbornou pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů nebo odbornou radu v oblastech příspěvků a výhod pro osoby se zdravotním postižením, orientace v sociálních systémech a platné legislativy, práva, sociálního zabezpečení, odstraňování bariér, vzdělávání, pracovního uplatnění, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a dalších individuálních problémů souvisejících se zdravotním postižením nebo věkem.

titles.basic_info

service.social_service Odborné sociální poradenství
service.subcategory Poradenství
service.address Archivní 570, Semily (část) 513 01, Liberecký kraj
service.phone 488 577 841
service.fax 488 577 841
service.email semily@czplk.cz
service.website www.czplk.cz
service.capacity

Kontaktní pracovníci