Chráněné bydlení v Jičíně je určeno osobám starším 18 -ti let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního nebo mentálního onemocnění. Poskytuje uživatelům příjemné prostředí a vhodné podmínky, aby mohli vést samostatný život. Pomoc a podpora je poskytována dle individuálních potřeb kvalifikovaným personálem v centru Jičína.

titles.basic_info

service.social_service Chráněné bydlení
service.subcategory Bydlení
service.address Židovská 256, Jičín-Holínské Předměstí 506 01, Královéhradecký kraj
service.phone 730 190 250
service.email chbydleni@ssmj.cz
service.website https://www.ssmj.cz/chranene-bydleni-1
service.capacity

Počet lůžek: 12

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Provozní doba
Nepřetržitě