Posláním podpory samostatného bydlení je poskytovat sociální službu osobám s duševním onemocněním a osobám s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 19 do 80 let. Sociální služba podporuje klienty ve zvládání samostatného bydlení i specifické projevy zdravotního znevýhodnění. Cílem je obnovovat a rozvíjet jejich přirozené i získané praktické dovednosti, schopnosti, znalosti, a tak posílit jejich sebedůvěru při získávání, udržení a zkvalitňování života v přirozeném prostředí.

titles.basic_info

service.social_service Podpora samostatného bydlení
service.subcategory Bydlení
service.address Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště (část) 686 01, Zlínský kraj
service.phone 734 267 722
service.email podpora@strediskocesta.cz
service.website https://www.strediskocesta.cz/poskytovane-sluzby/podpora-samostatneho-bydleni/
service.capacity
service.note

Služby jsou na základě předchozí domluvy klientům poskytovány v pracovních dnech od 8 do 16.30 hodin.


Kontaktní pracovníci