Posláním Sociálně terapeutické dílny V aKCI je vytvářet příležitosti pro zvýšení dovedností a schopností potřebných pro pracovní uplatnění lidí s postižením a přispět k tomu, aby mohli žít běžným způsobem života jako jejich vrstevníci. Způsobem naší práce usilujeme o to být přirozenou součástí místní komunity.

titles.basic_info

service.social_service sociálně terapeutické dílny
service.subcategory Zaměstnávání
service.address Záviše Kalandry 1419, Vsetín 755 01, Zlínský kraj
service.phone 734 522 271
service.email vkci@vkci.cz
service.website http://www.vkci.cz/socialne-terapeuticka-dilna
service.capacity
service.note


Sociálně terapeutická dílna VKCI (Záviše Kalandry 1419, Vsetín, 755 01 Vsetín 1)
Sociálně terapeutická dílna VKCI (Jiráskova 419, Vsetín, 755 01 Vsetín 1)

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Sociálně terapeutická dílna VKCI
provozní hodiny:
days.0 08:00 - 16:00
days.1 10:00 - 18:00
days.2 08:00 - 16:00
days.3 08:00 - 16:00
days.4 08:00 - 14:00