Sociálně terapeutická dílna se zaměřuje na terapeutickou práci s osobami s duševním onemocněním, osobám s mentálním postižením a osobám s kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let.

titles.basic_info

service.social_service sociálně terapeutické dílny
service.subcategory Zaměstnávání
service.address Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště (část) 686 01, Zlínský kraj
service.phone 572 557 273, 734 267 722
service.email dilna@strediskocesta.cz
service.website https://www.strediskocesta.cz/poskytovane-sluzby/socialne-terapeuticke-dilny/
service.capacity

Kontaktní pracovníci