service.single - Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace (zřizovatel: Zlínský kraj)

Poskytovat sociální službu osobám, které vzhledem k nepříznivé životní situaci potřebují pomoc a podporu, která jim nemůže být v jejich vlastním prostředí poskytována. Usilujeme o zachování a rozvíjení dosavadních schopností uživatelů a jejich podporu v zapojení do běžného způsobu života.

titles.basic_info

service.social_service Domov se zvláštním režimem
service.subcategory Bydlení
service.address Návojná 100, Návojná 763 32, Zlínský kraj
service.phone 577 335 437, 724 925 748
service.email reditel@dssnavojna.cz
service.website https://www.dssnavojna.cz
service.capacity

70 klientů

Kontaktní pracovníci