service.single - Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace (zřizovatel: Zlínský kraj)

Posláním sociální služby domov se zvláštním režimem je poskytnout důstojný a bezpečný život seniorům s postupnou ztrátou soběstačnosti. Individuálním přístupem poskytujeme ošetřovatelskou a sociální péči, přičemž seniory podporujeme v zachování stávajících schopností a udržování kontaktů s přirozeným prostředím.

titles.basic_info

service.social_service Domov se zvláštním režimem
service.subcategory Bydlení
service.address Hradská 82, Lukov (část) 763 17, Zlínský kraj
service.phone 577911494
service.email prochazkova@ds-lukov.cz
service.website http://www.ds-lukov.cz
service.capacity

Kontaktní pracovníci

service_working_hours.list #1 - Domov pro seniory Lukov
úřední hodiny:
days.1 13:00 - 14:30
days.2 13:00 - 14:30
days.4 08:00 - 10:00