service.single - Denní stacionář s ment. postižením a duš. onemocněním

Základní myšlenka denního stacionáře je poskytovat lidem s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením a duševním onemocněním sociální službu s programy, které podporují klienty v samostatnosti, napomáhají jejich zapojení do konkrétních činností a rozvíjí jednotlivé stránky jejich osobnosti. Středisko jim umožňuje rozvoj dovedností, schopností, vědomostí, vzdělání a aktivní využití volného času. Zároveň poskytuje svým klientům potřebnou pomoc a podporu při zvládání všech základních činností.

titles.basic_info

service.social_service denní stacionář
service.subcategory Stacionář
service.address Zarámí 4077, Zlín (část) 760 01, Zlínský kraj
service.phone +420 577 005 511
service.email sekretariat@hvezdazu.cz
service.website https://www.hvezdazu.cz
service.capacity

Kontaktní pracovníci