service.single - Domov se zvláštním režimem Pržno

Domov se zvláštním režimem Provozujeme dva domovy se zvláštním režimem. V DZR Pržno jsou cílovou skupinou osoby od 40 let, které jsou ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Služba je určena lidem s duševní poruchou vyvolanou účinkem alkoholu, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Druhou službu DZR poskytujeme v zařízení Domova pro seniory Valašské Meziříčí. Domov je určen osobám s chronickým duševním onemocněním, ženám i mužům ve věku 27 let a více. Služba je zaměřena na osoby trpící stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v tomto zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

titles.basic_info

service.social_service Domov se zvláštním režimem
service.subcategory Bydlení
service.address Pržno 9, Pržno 756 23, Zlínský kraj
service.phone 571 452 219
service.fax 571 452 357
service.email dzr.przno@sluzbyvsetin.cz
service.website https://www.sluzbyvsetin.cz
service.capacity

Počet lůžek: 64

Provoz: nepřetržitý

Kontaktní pracovníci