CÍLE SLUŽBY: Podpora v udržování nebo zlepšování dosavadních schopností a dovedností uživatele: poskytování kvalitní služby v souladu s individuálními plány a potřebami uživatele, vytváření podmínek pro aktivní způsob života, podpora při naplňování biologických, psychických, sociálních a duchovních potřeb. Podpora uživatele při navazování a udržování sociálních vztahů: vytváření podmínek pro kontakt s rodinou a přáteli, možností návštěv v maximální míře, podpora mezilidských a sousedských vztahů v Domově. Podpora uživatele při navazování a udržování kontaktů se společenským prostředím: pořádání společenských akcí pro uživatele, rodinné příslušníky, blízké osoby i širokou veřejnost, nabídka a pomoc při účasti na společenských akcích a výletech mimo Domov, nabídka a pomoc při využívání běžně dostupných služeb mimo Domov. Vytváření důstojného a příjemného prostředí pro uživatele: přizpůsobovat prostředí a podmínky v Domově potřebám uživatelů, umožnit uživatelům doplnit si vybavení pokoje vlastním drobným nábytkem a osobními předměty.

titles.basic_info

service.social_service DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
service.subcategory Bydlení
service.address Rybářská 27, Opava 746 01, Moravskoslezský kraj
service.phone 553 712 183
service.email dbo.rybarska@ddopava.cz
service.website https://www.ddopava.cz/
service.capacity

Kontaktní pracovníci